FUMİGASYON & İLAÇLAMA

 

Gemi ambarları , konteyner ve vagonlarda fümigasyon

Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçlamaya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi , bu işleme elverişli olmayan tarzda da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspirasyon sistemleri başta olmak üzere tüm alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi yapılabilir.

Bu önlemler şu şekilde sıralanabilir :

  1. 1.     Gemi ambarı ile tayfa ve yolcularının bulunduğu bölmeler mutlaka izole edilerek irtibatı kesilmelidir.
  2. 2.     Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırılmalıdır.
  3. 3.     Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise , naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır.
  4. 4.     Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir.
  5. 5.     Vantilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır.
  6. 6.     Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeriye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi indirilmemesi gerekir. Ancak, gazın tamamen dışarıya atıldığı saptandıktan sonra tahliye işlemine başlanması lazımdır.
  7. 7.     Fümigasyondan sonra gemi kaptanına, yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerektiğini içeren tutanak imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir. ( Örneği notların sonunda bulunmaktadır.)

Vagon ve konteynerlerde, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartı ile tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlenmesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.

Üstü açık vagon veya konteynerler çadır altına almak suretiyle fümige edilebilir.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret76193
Takvim
Hava Durumu